ปืน SIG SAURE P226 สเป็คต่ำเหมาะแก่การใช้งาน

ปืน SIG SAURE P226 สเป็คต่ำเหมาะแก่การใช้งาน

ปืนพก SIG P226 นั้นเป็นปืนในตระกูล SIG SAURE ซึ่งก็มีทั้งปืนพกและปืนไรเฟิ่ลจู่โจมระยะกลาง ผลิตโดยบริษัทซาวเออร์ โดยกระสุนใช้งานได้หลายขนาดตั้งแต่ 9x19mm,.40 S&W,.357 SIG หรือ .22 ก็สามารถใช้งานได้กับตระกูล SAURE โดยปืนในตระกูลนี้มีหลายรุ่นและพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ โดยมีปืนที่ต่อยอดจาก P226 ก็คือ P229 และ P228 โดยปืนทั้งหมดนี้ถูกพัฒนามาจากตัว P220 ซึ่งเปรียบสเมือนรุ่นต้นแบบ

โดยปืน SIG SAURE P226 นั้นเข้าร่วมในโครงการ XM9 ซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นด้วยกองทัพสหรัฐ อเมริกา ในปี ค.ศ.1984 โดยกองทัพสหรัฐ อเมริกา นั้นกำลังมองหาปืนที่เข้ามาทดแทนหากปืน 1911 ปลดประจำการไปแล้วโดยเพียงแค่ 2 รุ่นเท่านั้นที่อยู่ในข่ายนั้นกือ SIG SAURE P226 และ Baretta M92F โดยปืน Baretta นั้นนิยมใช้การในกองทัพทั่วไปส่วนปืน P226 นั้นมักจะใข้กับแค่หน่วทำลายใต้น้ำ (Seal) โดยในภายหลังนั้นปืนชนิดนี้ลงนามสัญญาร่วมกับ JP ซาวเออร์ & Sohn เพื่ออำนวยความสะดอกในการส่งออกปืนรุ่นนี้ สำหรับปืน P226 นั้นกระทรวงกลาโหมของ สหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้นำเข้าปืนนี้ไปไว้ในโครงการ xm9

โดยปืน รุ่น P226 นั้นใช้กระสุนขนาด 9mm และมีชุดลั่นไกแบบ Short Reset Trigger ลำกล้องปืน 4.4 นิ้ว ระบบปฏิบัตรการจะให้ยิงออกทีละลูกหรือ 2 ลูกก็ได้แต่ในระบบยิงออกทีละ 2 ลูกจะทำให้ไกปืนมีความหนักมากขึ้นโดยน้ำหนักในการเหนี่ยวไกจะอยู่ที่ 10 ปอน ส่วนไกของการยิงทีละนัดจะใช้แรงเหนี่ยวไกที่ 4.4 ปอน P226

Read more